Kontakt

SMD STOLARZ sp. z o.o.
(dawniej Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”)

 

ul. Xawerego Dunikowskiego 28,
47-200 Kędzierzyn-Koźle,

REGON: 524920999,

NIP: 7492116343,

KRS: 1026766,

Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł,

 

Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego