Płyty meblowe

Płyty niezapalne

Krono Stop Fire – niezapalne płyty wiórowe i MDF

Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej,
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Wymiary płyt

2800x2070mm

Grubości standardowe dla płyt wiórowych

18mm

Grubości standardowe dla płyt MDF

16mm i 19mm

 

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

 

Szwajcarska Grupa KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych. Płyty meblowe KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B, s2, d0

 

W ofercie producenta dostępne są następujące płyty meblowe:

  • KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm – B – s2, d0
  • KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm – B – s2, d0
  • KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm – B – s1, d0
  • KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm – B – s2, d0